Så här kan man ju också göra. Rökfärgrat glas och skjutdörr.